privacybeleid

Privacybeleid

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht, opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).


Welke gegevens worden er in het cliëntendossier van Puur Maya opgenomen.


Uw dossier kan de gegevens bevatten, waarvoor u zich hebt aangemeld bij Puur Maya, te weten gegevens over:

  • uw lichamelijke en/of geestelijke gezondheid
  • de behandelmethode die wordt toegepast
  • voor de behandeling relevante gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen elders.
  • gegevens die u mij zelf hebt aangereikt of waarvoor u mij expliciet toestemming hebt gegeven deze op te vragen bij een andere zorgverlener.


Waarvoor worden cliëntgegevens bewaard?                                        

Cliëntgegevens worden bewaard om:

  • als naslagwerk te gebruiken
  • zichtbaar te maken waar we mee bezig zijn tijdens de behandelingen
  • transparantie te kunnen bieden


De gegevens kunnen ook gebruikt worden om:

  • andere zorgverleners te informeren, zoals huisarts of een andere zorgverlener. Dit alles gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • administratieve gegevens die u mij hebt verstrekt te verwerken. Dit zijn de gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft op de factuur zodat u deze bij hen kan indienen. De factuur zal ik in overleg met u digitaal verzenden.

 

Hoe worden de gegevens bewaard?

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ben ik verplicht tot geheimhouding.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen werk ik uitsluitend met het Electronisch Cliënten Dossier wat 20 jaar bewaard wordt zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.