Privacybeleid

P U U R     M A Y A


Privacybeleid

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht, opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).


Welke gegevens worden er in het cliëntendossier van Puur Maya opgenomen?


Je dossier kan aantekeningen bevatten over:

  • Waarvoor je je hebt aangemeld bij Puur Maya
  • Je lichamelijke en/of geestelijke gezondheid
  • De behandelmethode die wordt toegepast
  • Voor de behandeling relevante gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen elders.
  • Gegevens die je mij zelf hebt aangereikt of waarvoor je mij expliciet toestemming hebt gegeven deze op te vragen bij een andere zorgverlener.


Waarvoor worden cliëntgegevens bewaard?                                        

Cliëntgegevens worden bewaard om:

  • Als naslagwerk te gebruiken
  • Zichtbaar te maken waar we mee bezig zijn tijdens de behandelingen
  • Transparantie te kunnen bieden


De gegevens kunnen ook gebruikt worden om:

  • Andere zorgverleners te informeren, zoals huisarts of een andere zorgverlener. Dit alles gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • Administratieve gegevens die je mij hebt verstrekt te verwerken. Dit zijn de gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft op de factuur zodat je deze bij hen kan indienen. De factuur zal ik in overleg met jou digitaal verzenden.

 

Hoe worden de gegevens bewaard?

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier en ben ik verplicht tot geheimhouding.

Om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen werk ik uitsluitend met een papieren dossier, intake formulieren en behandelovereenkomsten, welke ik een afgesloten kast bewaar, die in mijn behandelruimte staat.

Uw cliëntgegevens worden 15 jaar bewaard zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

PUUR  MAYA                                                                 

info@puurmaya.nl

T 06-17365412


tekst en design by Alert Tekstbureau

Prestatiecodes 

24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
24005 Overige natuurgeneeskunde